close

Схоже, що ви потрапили на неправильну веб-сторінку OBO-Bettermann. Виберіть потрібну країну з наведених нижче.

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

A. Загальні положення щодо обробки даних на нашій інтернет-сторінці

1. Предмет цієї політики конфіденційності

Ми, компанія OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (далі – компанія OBO), раді, що вас зацікавила наша інтернет-сторінка та наявні на ній пропозиції.

Питання захисту ваших персональних даних є для нас дуже важливим. Тому далі ми хотіли б детально повідомити про те, які дані збираються під час вашого відвідування нашої інтернет-сторінки та використання представлених там пропозицій, та як ми опрацьовуємо та використовуємо їх у подальшому. Крім того, ми проінформуємо вас про супутні захисні заходи технічного та організаційного характеру, які ми вживаємо.

Обробка персональних даних, як-от імені, адреси, електронної адреси чи номера телефону відповідної особи, завжди відбувається відповідно до чинних законодавчих положень про захист даних. За допомогою цієї Політики конфіденційності ми хочемо надати вам інформацію щодо типу, обсягу та призначення персональної інформації, яку ми збираємо, використовуємо та обробляємо, а також роз’яснити, наскільки обробка даних стосується вас особисто.

Ми як сторона, відповідальна за обробку персональних даних, реалізували численні технічні та організаційні рішення. Проте інтернет-передача даних загалом може мати прогалини в безпеці, тому абсолютний захист гарантувати неможливо. Ми просимо брати це до уваги під час використання нашої інтернет-сторінки.

 

3. Назва та адреса сторони, відповідальної за обробку

Відповідальною стороною в розумінні законодавства про захист даних є:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden, Німеччина
Телефон: 0049-2373-89-0
Факс: 0049-2373-89-238
Ел. пошта: info(at)obo.de

 

4. Контактні дані вповноваженого із захисту даних

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
- Уповноважений із захисту даних -
Hüingser Ring 52
58710 Menden, Німеччина

Тел.: 0049-2373-89-1351
Ел. пошта: datenschutz(at)obo.de

 

5. Видалення та блокування персональних даних / тривалість зберігання

Якщо в обробці персональних даних, описаній у розділі B цієї політики конфіденційності не передбачено інше, то ми видаляємо збережені дані, якщо в їх зберіганні більше немає потреби, а їх видалення не суперечить вимогам законодавства щодо обов’язкового зберігання. Якщо дані особи не видаляються через необхідність їх зберігання для інших дозволених законом цілей, їх обробка обмежується. Тобто дані блокуються і не використовуються для інших цілей. Це, наприклад, стосується даних особи, які обов’язково зберігати через комерційні чи податково-правові причини.

Відповідно до вимог законодавства зберігання здійснюється впродовж шести років відповідно до § 257 п. 1 Комерційного кодексу ФРН (HGB) (торгові книги, майнові записи, початкові баланси, річні баланси, комерційні листи, звітні документи тощо) і впродовж десяти років відповідно до § 147 п. 1 Податкового кодексу ФРН (AO) (бухгалтерські книги, облікові документи, звіти про фінансовий стан, звітні документи, комерційні та офіційні листи тощо).

 

6. Права суб’єкта персональних даних

6.1. Право на підтвердження

Кожен суб’єкт персональних даних має право вимагати від відповідальної за обробку сторони підтвердження того, чи виконується обробка відповідних персональних даних. Якщо суб’єкт персональних даних бажає скористатися цим правом на підтвердження, він може в будь-який звернутися до нас чи до нашого вповноваженого із захисту даних.

6.2. Право на отримання інформації

Кожна особа, персональні дані якої обробляються, має право безкоштовно отримати від нас інформацію про збережені в нас її персональні дані, а також копію цієї інформації. Крім того, суб’єкт персональних даних може отримати таку інформацію:

- мета обробки;

- категорії персональних даних, які обробляються;

- отримувачі чи категорії отримувачів, яким розкрито чи буде розкрито персональні дані, особливо якщо вони розташовані в третіх країнах чи належать до міжнародних організацій;

- якщо можливо, запланована тривалість, протягом якої будуть зберігатися персональні дані, або, якщо це неможливо, критерії для визначення цієї тривалості;

- наявність права на внесення виправлень чи видалення персональних даних або на обмеження обробки відповідальною стороною чи права на заперечення такої обробки;

- наявність права на оскарження в наглядовому органі;

- якщо персональні дані отримані не від суб’єкта персональних даних: уся наявна інформація щодо походження даних;

- наявність автоматизованого механізму ухвалення рішень, зокрема й профілювання, відповідно до статті 22 п. 1 і 4 Загального регламенту про захист даних і, принаймні в таких ситуаціях, змістовна інформація щодо застосованої логіки, а також сфера дії та бажаний результат такої обробки для суб’єкта персональних даних.

Крім того, суб’єкт персональних даних має право на отримання інформації про те, чи передавалися персональні дані до третіх країн чи міжнародних організацій. Якщо так, то суб’єкт персональних даних до того ж має право на отримання інформації про належні гарантії в зв’язку з передачею.

Якщо суб’єкт персональних даних бажає скористатися цим правом на отримання інформації, він може в будь-який час звернутися до нас або до нашого вповноваженого із захисту даних.

6.3 Право на виправлення

Кожна особа, персональні дані якої обробляються, має право на негайне виправлення неправильних особистих даних. Крім того, суб’єкт персональних даних має право з урахування мети обробки вимагати доповнення неповних персональних даних шляхом додаткового пояснення.

Якщо суб’єкт персональних даних бажає скористатися цим правом на виправлення інформації, він може в будь-який час звернутися до нас або до нашого вповноваженого із захисту даних.

6.4 Право на видалення

Кожна особа, персональні дані якої обробляються, має право вимагати від відповідальної за обробку сторони негайного видалення відповідних персональних даних у разі наявності однієї з наведених далі причин і якщо обробка не потрібна.

- Персональні дані були зібрані для таких цілей або в такий спосіб, для яких вони більше не потрібні.

- Суб’єкт персональних даних відкликає свою згоду, на підставі якої здійснювалась обробка відповідно до ст. 6 п. 1 літера a Загального регламенту про захист даних або ст. 9 п. 2 літера a Загального регламенту про захист даних, а інша правова основа для обробки відсутня.

- Суб’єкт персональних даних подає заперечення щодо обробки згідно зі ст. 21 п. 1 Загального регламенту про захист даних, і відсутнє будь-яка інша переважна причина для обробки, або суб’єкт персональних даних подає заперечення щодо обробки відповідно до ст. 21 п. 2 Загального регламенту про захист даних.

- Обробка персональних даних виконувалася незаконно.

- Видалення персональної інформації потрібне для виконання правового зобов’язання відповідно до законодавства Європейського Союзу чи законодавства країни-члена, якому підпорядковується відповідальна за обробку сторона.

- Персональні дані зібрані у зв’язку з пропонованими послугами інформаційного товариства відповідно до ст. 8 п. 1 Загального регламенту про захист даних.

Якщо наявна одна з наведених причин, і суб’єкт персональних даних хоче ініціювати видалення персональних даних, збережених у компанії OBO, він може в будь-який час звернутися до нашого вповноваженого із захисту даних або іншого працівника. Після цього ми сприятимемо негайному виконанню запиту на видалення.

Якщо персональні дані оприлюднені компанією OBO і наша компанія як відповідальна сторона згідно зі ст. 17 п. 1 Загального регламенту про захист даних несе відповідальність за видалення персональних даних, то ми вживаємо відповідних заходів, зокрема й технічних, із урахуванням наявних технологій і витрат на виконання, щоб поставити до відома інші відповідальні за обробку даних сторони, які обробляють оприлюднену особисту інформацію, про те, що відповідна особа вимагала від цих інших відповідальних за обробку даних сторін видалення всіх посилань на ці особисті дані, а також усіх копій і дублікатів цих особистих даних, якщо їхня обробка не потрібна. Для цього в окремих ситуаціях ми ініціюватимемо потрібні заходи.

6.5 Право на обмеження обробки

Кожна особа, персональні дані якої обробляються, має право вимагати від відповідальної за обробку сторони обмежити обробку, якщо виконується одна з наведених далі умов.

- Правильність персональних даних оскаржується суб’єктом персональних даних, а саме протягом часу, який дасть змогу відповідальній стороні перевірити правильність персональних даних.

- Обробка є незаконною, суб’єкт персональних даних відхиляє видалення персональних даних, а вимагає натомість обмеження використання персональних даних.

- Відповідальній стороні більше не потрібні персональні дані для обробки, але суб’єкту персональних даних вони потрібні для висування, здійснення та захисту правових вимог.

- Суб’єкт персональних даних подав заперечення проти обробки відповідно до ст. 21 п. 1 Загального регламенту про захист даних, і ще не встановлено, чиї обґрунтовані міркування переважать – відповідальної сторони чи суб’єкта персональних даних.

Якщо наявна одна з наведених ситуацій, і суб’єкт персональних даних хоче ініціювати обмеження обробки персональних даних, збережених у компанії OBO, він може в будь-який час звернутися до нас чи до нашого вповноваженого із захисту даних. Після цього ми ініціюємо обмеження обробки.

 

 

6.6 Право на портативність даних

Кожна особа, персональні дані якої обробляються, має право отримати свої персональні дані, передані нею відповідальній стороні, у структурованому, поширеному та машиночитаному форматі, а також вона має право передати ці дані іншій відповідальній стороні без обмеження з боку відповідальної сторони, які персональні дані надавалися, якщо обробка здійснюється на підставі згоди відповідно до ст. 6 п. 1 літера a Загального регламенту про захист даних або ст. 9 п. 2 літера a Загального регламенту про захист даних або ст. 6 п. 1 літера b Загального регламенту про захист даних і здійснюється автоматизованими засобами, за умови, що обробка не є необхідною для виконання завдання, що становить державний інтерес або здійснюється шляхом застосування державної влади, переданої відповідальній стороні.

Крім того, під час здійснення свого права на портативність даних відповідно до ст. 20 п. 1 Загального регламенту про захист даних суб’єкт персональних даних має право вимагати, щоб персональні дані були передані від однієї відповідальної сторони безпосередньо іншій відповідальній стороні, якщо це можливо з технічного боку та не обмежує права та свободи інших осіб.

Для здійснення права на портативність даних суб’єкт персональних даних може в будь-який час звернутися до нас чи до нашого вповноваженого із захисту даних.

6.7 Право на заперечення

Кожна особа, персональні дані якої обробляються, через причини, що випливають з її конкретної ситуації має право в будь-який час подати заперечення проти обробки її персональних даних, що здійснюється відповідно до ст. 6 п. 1 літера e або f Загального регламенту про захист даних. Це також стосується профілювання, що здійснюється на підставі цих положень.

Компанія OBO припиняє обробляти персональні дані в разі подання заперечення, за винятком ситуацій, коли ми можемо надати обґрунтовані законні підстави для обробки, які перевищують інтереси, права та свободи суб’єкта персональних даних, або якщо обробка здійснюється для висування, здійснення та захисту правових вимог.

Якщо компанія OBO обробляє персональні дані для здійснення прямої реклами, то суб’єкт персональної інформації має право в будь-який момент подати заперечення проти обробки персональних даних із метою застосування такої реклами. Це також стосується профілювання, якщо воно пов’язане з такою прямою рекламою. Якщо суб’єкт персональних даних подає заперечення проти нашої обробки для цілей прямої реклами, ми більше не будемо обробляти персональні дані для цих цілей.

Крім того, суб’єкт персональних даних має право, через причини, що випливають із його конкретної ситуації, подати заперечення проти обробки його персональних даних, які ми обробляємо з метою наукових або історичних досліджень або в статистичних цілях відповідно до ст. 89 п. 1 Загального регламенту про захист даних, за винятком ситуацій, коли така обробка є необхідною для виконання завдання, що становить державний інтерес.

Для здійснення права на заперечення суб’єкт персональних даних може звернутися безпосередньо до нас. Незважаючи на положення Директиви 2002/58/ЄС, суб’єкт персональних даних також може скористатися своїм правом на заперечення проти використання послуг інформаційного товариства за допомогою автоматизованих процедур, у яких використовуються технічні умови.

6.8 Автоматизоване індивідуальне ухвалення рішень, зокрема й профілювання

Кожна особа, персональні дані якої обробляються, має право, надане європейськими директивами та правилами, не підлягати рішенню, що базується виключно на автоматичній обробці, зокрема й можливому профілюванні, яке має для нього юридичні наслідки або аналогічним чином суттєво впливає на нього за умови, що це рішення

- не є обов’язковим для укладання чи виконання угоди між суб’єктом персональних даних і відповідальною стороною; або

- дозволене законодавством Союзу чи держави-члена, якому підпорядковується відповідальна сторона, і яке містить належні заходи для захисту прав і свобод суб’єкта персональних даних і його законних інтересів; або

- виконується з явної згоди суб’єкта персональних даних.

Якщо рішення

- є обов’язковим для укладання чи виконання угоди між суб’єктом персональних даних і відповідальною стороною; або

- виконується з явної згоди суб’єкта персональних даних, компанія OBO вживає належних заходів для захисту прав, свобод і законних інтересів суб’єкта персональних даних, принаймні права на втручання людини з боку відповідальної сторони, на висловлення власної точки зору та на оскарження рішення.

Якщо суб’єкт персональних даних бажає скористатися правом щодо автоматичного ухвалення рішень, він може в будь-який час звернутися до нас або до нашого вповноваженого із захисту даних.

6.9 Право на відкликання згоди на обробку персональних даних

Кожна особа, персональні дані якої обробляються, має право в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних.

Якщо суб’єкт персональних даних бажає скористатися правом на відкликання своєї згоди, він може в будь-який час звернутися до нас.

Кожен суб’єкт персональних даних може звернутися безпосередньо до нас у разі виникнення запитань або пропозицій щодо захисту даних.

6.10 Право подавати скаргу в наглядовий орган

Кожна особа, персональні дані якої обробляються, має право подати скаргу до органів нагляду за захистом даних на обробку нами її персональних даних.

 

7. Правова основа для обробки персональних даних

Якщо в описі відповідного процесу обробки даних у наступному Розділі B цієї політики конфіденційності не вказано інше, діють наведені далі положення.

Арт. 6 I літ. a Загального регламенту про захист даних є для компанії OBO правовою основою для процесів обробки, під час яких потрібно отримати згоду для певної цілі. Якщо обробка персональних даних потрібна для виконання угоди, стороною якої є суб’єкт персональних даних, нами чи однією з наших дочірніх компаній, що її послуг та/або товарів стосується запит, підставою для обробки є ст. 6 I літера b Загального регламенту про захист даних. Це стосується також процесів обробки, необхідних для вживання заходів до укладання угоди, як-от у разі запитів щодо наших послуг і товарів.

Якщо компанія OBO має правові зобов’язання, через які вимагається обробка персональних даних, то підставою для обробки є ст. 6 I літера c Загального регламенту про захист даних. В рідкісних ситуаціях обробка персональних даних може знадобитися для захисту життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних чи іншої фізичної особи. У такому разі підставою для обробки є ст. 6 I літера d Загального регламенту про захист даних.

Зрештою, процеси обробки можуть базуватися на ст. 6 I літера f Загального регламенту про захист даних. На цій правовій основі можуть базуватися процеси обробки, які не охоплені жодною з попередніх правових основ, коли обробка необхідна для захисту законних інтересів компанії OBO чи третьої сторони за умови, що інтереси, базові права та свободи суб’єкта персональних даних не переважають. Ми маємо право на такі процеси обробки зокрема й через те, що вони окремо згадані Європейськими законодавцями (порівн. ст. 47 п. 2 Загального регламенту про захист даних).

 

8. Врахування законних інтересів

Якщо в описі відповідного процесу обробки даних у Розділі B цієї політики конфіденційності не вказано інше, а підставою для обробки персональних даних є ст. 6 I літера f Загального регламенту про захист даних, то наш законний інтерес полягає у веденні нашої комерційної діяльності та в пов’язаному з нею економічному інтересі.

 

9. Захист даних у разі використання наших контактних даних / можливість відкликання

Якщо для зв’язку з нами ви використовуєте контактні дані, вказані на нашому веб-сайті (як-от нашу адресу електронної пошти чи номер факсу), передані вами під час цього персональні дані обробляються з тією ж метою, з якою було здійснено звернення. Якщо ваш запит не стосується послуг та/або товарів OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (OBO), а адресоване одній із наших дочірніх компаній, то вона буде здійснювати обробку цього запиту та відповідати на нього, для чого потрібно направити ваш запит до цієї компанії.

Якщо причиною вашого звернення є інтерес у наших послугах і товарах, або у виконанні укладеної з нами угоди, то правовою основою є ст. 6 п. 1 літера b Загального регламенту про захист даних. У всіх інших ситуаціях звернення у нас наявний законний інтерес в обробці даних відповідно до ст. 6 п. 1 літера f Загального регламенту про захист даних на основі ініційованого вами зв’язку.

Особисті дані, які ми збираємо для відповіді на ваш запит або для забезпечення та виконання договірних відносин, зберігаються до повного вирішення запиту та/або завершення договірних відносин, а після цього (не перед закінченням можливого гарантійного періоду) видаляються, за винятком ситуацій, коли відповідно до ст. 6, п. 1 ч. 1, літ. c Загального регламенту про захист даних через податково-правові чи комерційно-правові вимоги (згідно з комерційним, кримінальним або податковим кодексом) ми зобов’язані зберігати їх довше або коли ви дали свою згоду на довше зберігання відповідно до ст. 6 п. 1 ч. 1 літ. a Загального регламенту про захист даних. Крім того, ми хочемо підтримувати контакт із вами зокрема й після завершення обробки запиту та/або після закінчення дії угоди та інформувати вас в електронній формі – наприклад за допомогою вказаної вами адреси електронної пошти – про наші послуги та пропозиції. Обробка даних для таких цілей зв’язку та роботи з клієнтами і полегшення встановлення контакту базується на законному інтересі в розумінні ст. 6 п. 1 літера f Загального регламенту про захист даних, при чому під час зіставлення інтересів із вашими основними правами та свободами ми бачимо також переваги, які дає вам таке звернення, наприклад, завдяки вчасному інформуванню про наші послуги та пропозиції, а також можливість отримати пропозиції для наступних будівельних проектів або мати змогу вирішити всі питання безпосередньо з контактною особою. Ви маєте право в будь-який момент заперечити обробку даних, яка здійснюється на підставі ст. 6 п. 1 f) Загального регламенту про захист даних і не використовується для прямої реклами, із причин, що випливають із вашої конкретної ситуації. Натомість у разі прямої реклами ви можете заперечити обробку в будь-який момент без зазначення причини.

Дані, які обробляються на підставі ст. 6 п. 1 літера f. Загального регламенту про захист даних для зв’язку з клієнтами та/або безпосереднього встановлення контакту, обробляються до втрати законного інтересу, після чого будуть видалені максимум після отримання від вас заяви про заперечення проти обробки даних. Законні зобов’язання щодо зберігання діють також для цих даних.

Отримувачами персональних даних, оброблених відповідно до цього Регламенту, є постачальники інформаційних послуг (зокрема, компанії, що надають послуги хостингу), із якими в нас відповідно до ст. 28 Загального регламенту про захист даних укладено відповідну угоду про обробку замовлень і, за певних обставин, дочірні компанії, послуг та/або товарів яких стосується ваш запит.

 

10. Захист даних у разі отримання та обробки заяв на заміщення посади

Ми збираємо та обробляємо персональні дані заявників із метою виконання процедури розгляду заяв на заміщення вакансій, тобто для заходів до укладання угоди в розумінні ст. 6 п. 1 літера b Загального регламенту про захист даних, або на підставі нашого законного інтересу згідно зі ст. 6 п. 1 літера f Загального регламенту про захист даних щодо приймання на роботу працівників.

Обробка також може здійснюватися в електронний спосіб, наприклад, якщо заявник надсилає нам відповідні документи заявки в електронний спосіб, наприклад електронною поштою або за допомогою контактної форми. У разі укладання договору про працевлаштування з претендентом, передані дані будуть зберігатися з метою обробки трудових правовідносин відповідно до законодавчих норм. Якщо відповідальна за обробку сторона не укладає трудовий договір із претендентом, документи заявки автоматично видаляються через два місяці після повідомлення про негативне рішення, за умови, що видаленню не перешкоджають жодні інші законні інтереси сторони, відповідальної за обробку. Інші законні інтереси в цьому контексті – це, наприклад, обов’язок доведення в судовому процесі відповідно до Закону про однакове ставлення (AGG).

Через електронну форму отриманих заявок на заміщення вакансії отримувачами оброблених персональних даних є наші постачальники інформаційних послуг (зокрема, компанії, що надають послуги хостингу), із якими в нас укладено угоди про обробку замовлень у розумінні ст. 28 Загального регламенту про захист даних.

 

11. Внесення змін до положень про захист інформації

Компанія OBO залишає за собою право в будь-який час змінювати положення про захист інформації. Актуальна версія доступна на веб-сторінці. Регулярно відвідуйте веб-сторінку, щоб знати чинні положення про захист інформації.

B. Спеціальні положення щодо обробки даних на нашій інтернет-сторінці

1. Збір і використання ваших даних

Обсяг і спосіб збору та використання даних відрізняється залежно від того, чи відвідуєте ви наш веб-сайт лише для доступу до інформації чи ж використовуєте послуги, які ми пропонуємо, як-от укладання угоди через веб-сайт, та реєструєтеся за необхідності.

 

2. Інформаційне використання / зібрані дані / файли cookie

(1) Якщо ви використовуєте наш веб-сайт лише в інформаційних цілях, наприклад, якщо ви не робите замовлення через наш веб-сайт або іншим чином не надаєте нам інформацію, ми збираємо лише ту персональну інформацію, яку на наш сервер надсилає ваш веб-переглядач. Якщо ви хочете переглянути наш веб-сайт, ми збираємо такі дані, які технічно необхідні для відображення нашого веб-сайту та забезпечення його стабільності та безпеки (правовою основою є ст. 6 п. 1 ч. 1 літера f Загального регламенту про захист даних):
•IP-адреса;
•Дата й час запиту;
•Різниця часової зони із середнім часом за Гринвічем (GMT);
•Вміст запиту (конкретна сторінка);
•Статус доступу / код статусу HTTP;
•Обсяг даних, переданий кожного окремого разу;
•Веб-сайт, з якого надходить запит;
•Веб-переглядач;
•Операційна система та її інтерфейс;
•Мова та версія програмного забезпечення веб-переглядача.

(2) Дані, які обробляються відповідно до п. 1 цього Регламенту, зберігається для зазначених цілей упродовж 30 днів, а потім видаляються.

(3) На додаток до вищезгаданих даних під час користування нашим сайтом на вашому комп’ютері зберігаються файли cookie. Це відбувається за вашою згодою відповідно до ст. 6 п. 1 літера a Загального регламенту про захист даних, якщо під час входу на нашу інтернет-пропозицію ви погодилися на використання файлів cookie. У такому разі встановлюється також так званий cookie-файл приймання, який сам по собі не має жодного вмісту крім вказівки на те, що cookie-файл було натиснуто та дозволено встановлення cookie-файлів сеансу. Крім того, файли cookie використовуються на підставі нашого законного інтересу відповідно до ст. 6 п. 1 літера f Загального регламенту про захист даних в оптимізації та економічній ефективності нашої інтернет-пропозиції. Файли cookie – це невеликі текстові файли, які зберігаються на жорсткому диску з призначенням для веб-переглядача, який ви використовуєте, і через які певна інформація надходить до місця, яке їх встановлює (тут: ми). Файли cookie не можуть запускати програми чи перенести на ваш комп’ютер віруси. Вони використовуються для загального підвищення зручності та ефективності інтернет-пропозиції.

(4) Використання файлів cookie:

a) Наш сайт використовує такі типи файлів cookie, обсяг і функціональність яких пояснюється нижче:

- тимчасові файли cookie (див. п. b);
- постійні файли cookie (див. п. c).

b) Тимчасові файли cookie видаляються автоматично після закривання веб-переглядача. До них зокрема належать сесійні файли cookie. Вони зберігають так званий ідентифікатор сесії, за допомогою якого різні запити вашого веб-переглядача можна віднести до загальної сесії. Завдяки цьому ваш комп’ютер може бути впізнаний під час повторного відвідування нашого веб-сайту. Сесійні файли cookie видаляються під час виходу з системи чи закривання веб-переглядача.

c) Постійні файли cookie автоматично видаляються із заданою періодичністю, яка може бути різною для різних файлів cookie і становити декілька років. Ви можете в будь-який час видалити ці файли cookie в налаштуваннях безпеки вашого веб-переглядача.

d) Ви можете налаштувати параметри веб-переглядача відповідно до власних побажань і, наприклад, відмовитися від приймання файлів cookie третіх сторін чи всіх файлів cookie. Звертаємо вашу увагу на те, що в такому разі ви не зможете використовувати всі функції цього веб-сайту.


(5) Отримувачами персональних даних, що обробляються відповідно до наведених вище положень, є постачальники інформаційних послуг (зокрема, компанії, що надають послуги хостингу), із якими в нас укладено відповідні угоди про обробку замовлень відповідно до ст. 28 Загального регламенту про захист даних

 

3. Google Analytics

На підставі нашого законного інтересу в аналізі, оптимізації та економічному функціонуванні нашої онлайн-пропозиції в розумінні ст. 6 п. 1 літера. f. Загального регламенту про захист даних ми використовуємо Google Analytics – службу веб-аналітики компанії Google Inc. (Google) Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, США.

Google використовує файли cookie. Як правило, інформація про використання користувачем інтернет-пропозиції, отримана за допомогою файлів cookie, надсилається на сервер Google у США й там зберігається.

Компанія Google сертифікована відповідно до вимог угоди Privacy Shield, а тому гарантує дотримання європейського законодавства щодо захисту персональних даних: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

За нашим дорученням Google використовуватиме цю інформацію для оцінки використання користувачем нашої інтернет-пропозиції, складання звітів про активність у межах цієї інтернет-пропозиції та створення додаткових служб, пов’язаних із використанням інтернет-пропозиції та Інтернету. При цьому з оброблених даних можуть бути створені профілі користувачів під псевдонімами.

Ми використовуємо Google Analytics, щоб показувати рекламу, розміщену рекламною службою Google та її партнерами, лише тим користувачам, які також продемонстрували зацікавленість у нашій інтернет-пропозиції або мають певні характеристики (наприклад, інтерес до певних тем або продуктів, які визначаються на основі відвіданих веб-сайтів), які ми передаємо до Google (так звана «Аудиторія ремаркетингу» або «Аудиторія Google-Analytics»). Завдяки використанню аудиторії ремаркетингу ми також хочемо бути певні, що наша реклама відповідає потенційному інтересу користувача, а не дратує.

Під час використання служби Google Analytics ми також застосовуємо функції Universal Analytics. Universal Analytics дає змогу аналізувати активність на наших веб-сторінках, яка здійснюється з різних пристроїв (наприклад, спочатку доступ виконується з ноутбука, а пізніше із планшета). Це можливо завдяки присвоєнню користувачу ідентифікатора у формі псевдоніма. Таке призначення здійснюється, наприклад, під час реєстрації нового облікового запису клієнта або під час входу в систему під наявним обліковим записом. Однак жодні персональні дані не передаються компанії Google. Використання в Google Analytics додаткових функцій Universal Analytics не обмежує такі засоби захисту інформації, як ІР-маскування або розширення веб-переглядача.

Ми використовуємо Google Analytics лише з активованою анонімізацією IP-адреси. Це означає, що Google скорочує IP-адреси користувачів у межах держав-членів Європейського Союзу або в інших державах, які є членами Європейського економічного союзу. Лише в деяких випадках повна ІР-адреса передається на сервер Google у США та вже там скорочується.

ІР-адреса, передана веб-переглядачем користувача, не асоціюватиметься з іншими даними Google. Користувачі можуть відмовитися від збереження файлів cookie, вибравши відповідні налаштування у веб-переглядачі; крім того, користувачі можуть також заборонити Google збирати дані, створені файлами cookie, і пов’язані з їхнім використанням сайту та обробкою таких даних, завантаживши та встановивши плагін для веб-переглядача, доступний за посиланням: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Додаткову інформацію щодо використання даних компанією Google, можливостей налаштування та заперечення наведено за цими посиланнями:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads


Крім того, запобігти збиранню даних службою Google Analytics (зокрема на мобільних терміналах, на яких неможливо встановлювати програмне забезпечення веб-переглядачів) можна, натиснувши це посилання. Буде встановлено cookie-файл відмови, який деактивує збирання ваших даних під час наступних відвідувань цього веб-сайту: вимкнути Google Analytics

 

5. Використання функцій і пропозицій на нашій інтернет-сторінці

Якщо ви хочете скористатися запропонованими на нашій веб-сторінці послугами, як-от платним замовленням у нашому онлайн-магазині чи підписатися на інформаційний бюлетень, то для цього потрібно ввести додаткові персональні дані. Докладна інформація щодо цього викладена в наведених далі правилах.

5.1 Контактна форма

(1) У разі добровільного використання наших контактних форм вам буде запропоновано ввести назву вашої компанії, своє ім’я та прізвище, поштову адресу вашої компанії та свою адресу електронної пошти, які позначені як обов’язкові. Крім того, якщо потрібно, ви можете вказати додаткові дані, які допоможуть зв’язатися з вами (наприклад, номер телефону, назву посади, а також причину запиту / контакту (повідомлення).

(2) Коли ви надсилаєте свій запит, ми зберігаємо використану IP-адресу та час реєстрації. Метою процедури є можливість підтвердження вашого запиту та з’ясування можливого несанкціонованого використання ваших персональних даних.

(3) Правовою підставою для обробки ваших персональних даних є насамперед ваша явна згода відповідно до ст. 6 п. 1 літера a Загального регламенту про захист даних. Крім того, обробка даних необхідна для відповіді на ініційований вами запит, а також для (перед-) договірних цілей у розуміння ст. 6 п. 1 літ. b. Загального регламенту про захист даних. Крім того, обробка даних здійснюється на підставі законного інтересу відповідно до ст. 6 п. 1 літера f Загального регламенту про захист даних у наданні відповіді на ваш запит щодо наших послуг та/або пропозицій і доказу можливого зловживання використаною для цього адресою електронної пошти. У разі розмежування між обов’язковими та добровільними даними як обов’язкові дані в розумінні ст. 5 п. 1 літера c, ст. 25 Загального регламенту про захист даних запитуються лише дані, які зазвичай надсилаються також іншими способами – наприклад як підпис електронного листа особи, що надсилає запит, – та щодо яких досвід показує, що ці дані (див. п. 2) необхідні для надання відповіді на запит. Зазвичай ці дані потрібні нам, наприклад, щоб
- правильно визначити регіон продажів;
- призначити правильного торгового представника;
- надіслати цільове запрошення на виставку, семінар тощо;
- надіслати сертифікат на участь у семінарі;
- надіслати друковані матеріали;
- надіслати матеріали / зразки тощо;
- рекомендувати місцевих оптових постачальників.


Добровільні дані, як-от зазначення спеціалізації чи причини звернення дають нам змогу якомога краще вас обслужити, не ставлячи зайвих запитань, оскільки в нас, наприклад, є різні продукти та інформаційні матеріали для різних професійних груп. Зрештою, законний інтерес відповідно до ст. 6 п. 1 літера f Загального регламенту про захист даних полягає і в тому, щоб використовувати надані дані для подальшого контакту з метою (потенційної) роботи з клієнтом та інформування про наші пропозиції і послуги.

(5) Ми видаляємо надані вами дані, щойно їхнє зберігання перестає бути потрібним для зазначених цілей. Якщо ви відкликали свою згоду на обробку персональних даних, що можна зробити в будь-який момент із дією на майбутній час, але при цьому припустимість обробки даних, що здійснювалася до відкликання, залишається незмінною, та/або подали заперечення проти обробки даних як законного інтересу (ст. 6 п. 1 літера f Загального регламенту про захист даних), ми негайно видалимо дані. Це не стосується лише тих ситуацій, коли та якщо наявна інша законна причина (наприклад, будь-яке із перед- і післядоговірних зобов’язань згідно зі ст. 6 п. 1 літера. b Загального регламенту про захист даних), яка обґрунтовує подальшу обробку, або негайному видаленню перешкоджають вимоги законодавства щодо обов’язкового зберігання (ст. 6 п. 1 літера c Загального регламенту про захист даних).

(6) Отримувачами персональних даних, що обробляються відповідно до цього Регламенту, є постачальники інформаційних послуг (зокрема, компанії, що надають послуги хостингу), із якими в нас укладено відповідні угоди про обробку замовлень відповідно до ст. 28 Загального регламенту про захист даних і, за певних обставин, дочірні компанії, послуг та/або товарів яких стосується ваш запит.

5.2 Інформаційний бюлетень

(1) Надавши свою згоду та адресу електронної пошти, ви можете підписатися на інформаційний бюлетень, у якому ми інформуватимемо вас про свіжі цікаві пропозиції, послуги та продукти, новини компанії та інші актуальні теми OBO. Обов’язковим полем для отримання інформаційного бюлетеня є лише адреса вашої електронної пошти.

(2) Для підписки на наш інформаційний бюлетень ми використовуємо процес підтвердження підписки на розсилання. Тобто після вашої реєстрації ми надсилаємо лист на вашу адресу електронної пошти, у якому просимо підтвердити, що ви бажаєте отримувати інформаційний бюлетень. Якщо ви не підтвердите свою підписку протягом 72 годин, ваша інформація заблокується й автоматично видалиться. Крім того, ми щоразу зберігаємо використану IP-адресу та час реєстрації і підтвердження. Метою процедури є можливість підтвердження вашої реєстрації та з’ясування можливого несанкціонованого використання ваших персональних даних. Після того як ви підтвердите замовлення інформаційного бюлетеня, ми зберігаємо введені вами дані відповідно до ст. 2 для можливості надсилання інформаційного бюлетеня та доказу можливого зловживання вашою адресою електронної пошти відповідно до ст. 2.

(4) Правовою підставою для обробки ваших персональних даних є ваша явна згода відповідно до ст. 6 п. 1 літера a Загального регламенту про захист даних, а стосовно персональних даних, які обробляються відповідно до п. 2, – наш законний інтерес згідно зі ст. 6 п. 1 літера f Загального регламенту про захист даних у доказі можливого зловживання використаною для цього адресою електронної пошти.

(5) Ви можете в будь-який момент відкликати свою згоду на отримання інформаційного бюлетеня та скасувати підписку. Заявити про відмову можна, натиснувши на відповідне посилання, що міститься в кожному інформаційному бюлетені, або надіславши електронний лист на адресу info(at)obo.de, або повідомивши про це на контактні дані, вказані в розділі «Реквізити».

(6) Ваша адреса електронної пошти зберігається для надсилання інформаційного бюлетеня лише протягом бажаного періоду підписки. Інші дані, що зберігаються відповідно до п. 1, ми видалимо максимум через один місяць після скасування вашої підписки.

(7) Отримувачами персональних даних, що обробляються відповідно до цього Регламенту, є постачальники інформаційних послуг (зокрема, компанії, що надають послуги хостингу), із якими в нас укладено відповідні угоди про обробку замовлень відповідно до ст. 28 Загального регламенту про захист даних.

5.3 OBO Construct

(1) На нашій веб-сторінці ми пропонуємо своїм клієнтам, працівникам, потенційним новим клієнтам і контрагентам використовувати наше програмне забезпечення OBO Construct у різних сферах застосування. Воно доступне для завантаження або як веб-застосунок. Завантажте та/або використовуйте наше програмне забезпечення, укладіть із нами відповідну угоду на використання, навіть якщо можливе безплатне використання.

Щоб мати змогу завантажити програмне забезпечення, у формі для завантаження потрібно спочатку вказати персональні дані користувача. Вони зокрема містять базові дані, як-от прізвище, адресу та електронну адресу користувача, які нам потрібні, щоб ідентифікувати користувача як контрагента та мати можливість із ним зв’язатися (ст. 6 п. 1 літера b Загального регламенту про захист даних). Крім того, ми просимо зазначити спеціалізацію, яка є визначальною для того, щоб класифікувати користувачів відповідних продуктів за різними професійними сферами і мати можливість адаптувати продукти для тих груп спеціалістів, які найчастіше використовують програмне забезпечення. Підставою для цієї обробки даних у будь-якому разі є наш законний інтерес (ст. 6 п. 1 літера f Загального регламенту про захист даних). Крім того, обробка даних здійснюється також згідно зі ст. 6 п. 1 літера a Загального регламенту про захист даних на підставі вашої згоди, оскільки ви самі приймаєте рішення про використання програмного забезпечення, яке пропонується на безоплатній основі, та надання у зв’язку із цим своїх даних.

Крім можливості завантаження програмного забезпечення ми пропонуємо для деяких продуктів OBO-Construct (як-от OBO Construct для систем прихованої проводки та OBO Construct для систем заземлення) можливість зареєструватися для використання програмного забезпечення та використовувати пароль для подальшого входу. У разі реєстрації потрібно вказати ті самі дані, які були описані у формі для завантаження, для тих самих цілей обробки, тому спочатку виконується переспрямування на цю форму. Крім того, для завершення процесу реєстрації потрібно вказати свою адресу електронної пошти, оскільки реєстрацію потрібно підтвердити за допомогою посилання з електронного листа, щоб активувати обліковий запис. Крім того, ваша адреса електронної пошти потрібна для забезпечення можливості збереження та ідентифікації ваших конфігурацій. За допомогою адреси електронної пошти та пароля можна увійти як користувач і переглянути всі свої проекти та конфігурації.

Реєстрація облікового запису дає змогу створювати будь-яку кількість проектів. Обов’язковими полями тут є лише назва проекту та дата замовлення. Дати за замовчуванням відповідає поточній даті, а назва проекту за замовчування – «Neues Projekt» (Новий проект), яку можна редагувати. Так можна безпосередньо створити новий проект без додаткових даних про сам проект. Ви можете редагувати назву проекту, а також вказати інші дані щодо проекту (як-от скорочену назву проекту, номер проекту, номер замовника, прізвище замовника, адресу замовника). Дані, створені вами під час цього процесу, зберігаються на нашому сервері і можуть бути зчитані відповідним користувачем (тобто вами) лише після введення заданого пароля.

Обробка вказаних вами даних здійснюється на підставі наданої під час процесу вашої реєстрації згоди згідно зі ст. 6 п. 1 літера a Загального регламенту про захист даних, а також на виконання угоди згідно зі ст. 6 п. 1 літера b Загального регламенту про захист даних. До того ж у нас є законний інтерес у розумінні ст. 6 п. 1 літера f. Загального регламенту про захист даних у тому, щоб надати нашим (потенційним та/або колишнім) клієнтам, а також нашим працівникам і контрагентам технологічне та адаптоване до їхніх потреб програмне забезпечення, яке потрібно постійно оптимізувати. Для цього потрібно аналізувати використання програмного забезпечення, щоб мати можливість здійснювати його систематичну оптимізацію. Аналіз використання програмного забезпечення здійснюється для веб-застосунку за допомогою служби Google-Analytics (докладніше про службу та можливості заперечення проти її використання див. вище пункт B 3). Доступ до ваших персональних даних, збережених у проекті, не здійснюється.

Для виконання угоди (ст. 6 п. 1 літера b Загального регламенту про захист даних), а також в наших законних інтересах (ст. 6 п. 1 літера f. Загального регламенту про захист даних) потрібно мати змогу через збережені вами контактні дані просити вас про відгук щодо використовуваного програмного забезпечення та/або зв’язатися з вами, щоб отримати пропозиції щодо покращення або повідомити вас про нові можливості вже використовуваного застосунку чи про корисні доповнення/інші застосунки.

(2) Без вашої чіткої згоди чи законної підстави ваші персональні дані не будуть передаватися третім сторонам за межами виконання угоди, крім залучених нами розробників програмного забезпечення. Ми передаємо ці дані залученим розробникам програмного забезпечення, щоб вони могли підготувати необхідну вам технічну інформацію та/або оновлення програмного забезпечення, яке ви використовуєте. Звертаємо вашу увагу на те, що тут йдеться про виконання робіт на замовлення згідно зі ст. 28 Загального регламенту про захист даних. Ці розробники програмного забезпечення уклали з нами угоду, за умовами якої вони зобов’язані дотримуватися законних вимог щодо захисту персональних даних.

(3) Після повного виконання угоди ваші дані будуть заблоковані для подальшого використання. Після закінчення терміну дії податково-правових і комерційно-правових вимог щодо обов’язкового зберігання ці дані будуть видалені, якщо ви не дали явної згоди на їх подальше використання. Дані, які обробляються на підставі ст. 6 п. 1 літера f. Загального регламенту про захист даних, обробляються до втрати законного інтересу, після чого будуть видалені максимум після отримання від вас заяви про заперечення проти обробки даних. Законні зобов’язання щодо зберігання діють також для цих даних.

(4) У разі надання програмного забезпечення через App Store слід додатково брати до уваги вказівки постачальника App Store щодо поводження з вашими даними. За використання даних відповідальні виключно постачальники App Store.

 

6. Соціальні плагіни

На нашій веб-сторінці не використовуються соціальні плагіни. Ми маємо лише посилання на різні служби соціальних мереж. Щоб дізнатися, які дані збираються постачальниками послуг і як вони використовуються, зверніться до політики конфіденційності відповідної служби.

 

7. Карти Google

Ця веб-сторінка використовує Карти Google для відображення інтерактивної карти та створення схем проїзду. Карти Google – картографічна служба компанії Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, США. Використовуючи цю службу, ви зможете побачити місце нашого розташування та полегшити проїзд у разі потреби. Це становить законний інтерес у розуміння ст. 6 п. 1 літера f) Загального регламенту про захист даних.

Використовуючи Карти Google, інформація про використання цього веб-сайту, включаючи вашу IP-адресу та адресу (початкову), вказану в функції «Планувальник маршрутів», може бути передана Google у США. Коли ви відвідуєте веб-сторінку нашої інтернет-пропозиції, яка містить Карти Google, ваш веб-переглядач установлює пряме з’єднання із серверами Google. Вміст карти передається компанією Google безпосередньо у ваш веб-переглядач та інтегруються ним у веб-сторінку. Тому ми не маємо впливу на обсяг даних, які Google збирає у такий спосіб. Згідно з нашими даними до них належать щонайменше такі дані:
- Дата і час відвідування відповідної інтернет-сторінки,
- Інтернет-адреса або URL відкритої веб-сторінки,
- IP-адреса, (початкова) адреса, введена з метою планування маршруту.


Це відбувається незалежно від того, чи Google надає обліковий запис користувача, через який ви здійснили вхід, чи облікового запису користувача немає. Якщо ви виконали вхід до Google під своїм обліковим записом, ваші дані будуть пов’язані безпосередньо з вашим обліковим записом. Якщо ви не бажаєте, щоб виконувався зв’язок із вашим обліковим записом, перед активацією кнопки потрібно вийти із системи. Google зберігає ваші дані (навіть для користувачів, які не виконали вхід) як профілі користування та оцінює їх. Таке оцінювання здійснюється зокрема відповідно до ст. 6 п. 1 літера f Загального регламенту про захист даних на підставі законних інтересів компанії Google щодо відображення персоналізованої реклами, дослідження ринку та/або адаптації відображення веб-сторінок до потреб користувачів.

Ви маєте право на заперечення проти створення цих профілів користувача, але для реалізації цього права потрібно звертатися безпосередньо до Google. Для цього ознайомтеся з політикою конфіденційності Google за адресою https://www.google.com/policies/privacy. Можливість заперечення (відмови) має бути доступна за цією адресою, www.google.com/settings/ads/.

Компанія Google LLC, розташована в США, сертифікована відповідно до вимог угоди між США та ЄС про захист даних Privacy Shield, що гарантує дотримання рівня захисту даних, що діє в ЄС, відповідно до (критикованого) бачення Європейської Комісії.

Якщо ви не погоджуєтесь на подальшу передачу ваших даних до Google в контексті використання Карт Google, можна також повністю деактивувати службу Карти Google, вимкнувши застосунок JavaScript у своєму веб-переглядачі. У такому разі використання Карт Google та відображення карт буде неможливим.

Умови використання Google можна переглянути за адресою http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, додаткові умови використання для Карт Google наведені за адресою https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Докладну інформацію про захист даних у зв’язку з використанням Карт Google можна знайти на веб-сайті Google («Політика конфіденційності Google»): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Використовуючи нашу веб-сторінку, ви погоджуєтеся на обробку ваших даних, отриманих у процесі використання планувальника маршрутів Карт Google у спосіб та в цілях, зазначених вище.

 

8. Заходи безпеки

Відповідно до сучасного рівня техніки ми вживаємо організаційних, договірних і технічних заходів безпеки для забезпечення дотримання правил захисту даних і, таким чином, захищаємо дані, які ми обробляємо, від випадкового або навмисного маніпулювання, втрати, знищення або доступу неавторизованих осіб. Заходи безпеки включають, зокрема, зашифровану передачу даних між вашим веб-переглядачем і нашим сервером.